G!DS-trajecten in Fryslân

Heeft u vragen over G!DS? Wilt u weten wat G!DS voor uw organisatie kan betekenen? Wilt u meer weten over G!DS in de vorm van een presentatie? Wilt u een gesprek over de mogelijkheden van G!DS of heeft u als lokale bibliotheek ondersteuning nodig? Bibliotheekservice Fryslân helpt u graag, dus aarzel niet om contact op te nemen!

Lopende projecten en samenwerkingspartners

Op dit moment wordt er in de provincie Fryslân gewerkt aan een sterke G!DS-organisatie. Dit betekent onder andere dat er contact gezocht wordt met mogelijke partners en dat er onderzocht wordt welke ontwikkelingen er in de provincie, maar ook landelijk gaande zijn waar G!DS een eventuele rol in zou kunnen spelen.

Op Wmo-gebied is Fryslân een van de voorlopers wat betreft de samenwerking tussen MEE, GGD en de bibliotheken. Het doel van deze samenwerking is te komen tot één sociale kaart voor Fryslân, die vervolgens ingezet kan worden voor gebruik van bijvoorbeeld Wmo-loketten.

Websites met G!DS in Fryslân

Cultuur
www.hipfryslan.nl

Gezondheidsinformatiepunten

GIP Leeuwarden
GIP Tytjerksteradiel 

Wijkloket
Wijkwebsite Camminghaburen