Over G!DS

G!DS is de digitale sociale en culturele kaart van de openbare bibliotheken in Nederland. Iedere bibliotheek beschikt over G!DS.
G!DS is een landelijke database en bevat organisatiegegevens op het terrein van onder meer zorg, werk, onderwijs, cultuur en recreatie.

De informatie uit de digitale sociale kaart G!DS kan worden gebruikt om websites te voorzien van adressen van organisaties, evenementen en nieuws. Elk type website kan G!DS-informatie ophalen, van onderwijssites tot gemeentegidsen en van zorgwijzers tot dienstencatalogi. 

G!DS-informatie wordt inmiddels getoond op honderden verschillende websites van bibliotheken zelf, gemeenten, zorgwijzers en culturele organisaties.Ongeveer een kwart van de gemeenten (ca. 100) en enkele provincies maken gebruik van G!DS als databron voor hun digitale informatieloketten voor de 3 decentralisaties en andere toepassingen.

Een organisatie die op zoek is naar een degelijke sociale kaart kan contact zoeken met een bibliotheek in de buurt. De bibliotheek helpt u verder.

G!DS is een landelijk bibliotheekproduct en juridisch eigendom van de Vereniging van Openbare Bibliotheken. De organisatie is ondergebracht bij de Koninklijke Bibliotheek. In de lijn van de taakopdracht van de bibliotheken staat bij G!DS de betrouwbaarheid en kwaliteit van de informatie centraal.